Institutt for energiteknikk

Institutt for energiteknikk, org nummer er 959 432 538

Postboks 40, NO-2027 Kjeller, Norge.

Tlf: (+47) 63 80 60 00

E-post adresse: post@ife.no

Produkter/tjenester: Her kan du melde deg på konferanser og workshops i regi av IFE

Products and services: Conferances and workshops at IFE 

Salg og leveringsbetingelser/General terms and conditions for sales and services

Angrerett/right if withdrawl: 14 dager fra kjøp/14 days from purchase. Ellers avbestillingsregler per konferanse/workshop/rules apply per conferance or workshop.